Avís Legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

LABORATORIOS VILARDELL SA, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar els usuaris del lloc web sobre quines en són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

LABORATORIOS VILARDELL SA es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, i s’entén com a suficient la publicació al lloc web de LABORATORIS VILARDELL SA.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom del domini: supositoriosvilardell.com/ Nom comercial: Supositorios de Glicerina Vilardell
Denominació social: LABORATORIOS VILARDELL SA NIF: A08652505
Domicili social: C/ Constitució, 66-68 – 08980 – Sant Feliu de Llobregat. Telèfon: 936 85 17 37
E-mail: contacto@labvilardell.com
Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom 4431, Llibre 3761, Secció 2a, Foli 27, Full 48876, Insc. 1a

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi, a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix, en tot cas, l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, i són ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que se’n pogués suscitar al respecte. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de supositoriosvilardell.com/.

El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, la sola menció o aparició dels quals al lloc web no implicarà l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, i tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.
Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic contacto@labvilardell.com.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que no tingui coneixement efectiu que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix o, si en té, hagi actuat amb diligència per a retirar les dades o impossibilitar-hi l’accés.

Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar galetes tècniques (arxius petits d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a al lloc web) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la seva recollida.

Mitjançant l’ús de galetes, també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de facilitar la navegació, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc., en aquests casos són galetes prescindibles en l’àmbit tècnic, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

Aquest lloc web utilitza galetes analítiques per habilitar la funció de control de visites úniques per tal de facilitar la navegació. A tot usuari que visiti el web, se l’informa de l’ús d’aquestes galetes mitjançant un banner flotant, i es considera que si accepta el tractament està d’acord amb el seu ús. En cas d’acceptar-ne l’ús, el banner desapareixerà, encara que en tot moment podrà revocar-ne el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de galetes.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de galetes i impedir-ne la instal·lació al seu equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per obtenir aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no sempre pot controlar els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, i procedirà a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, a fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent al lloc web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, se’n pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra a un fitxer d’activitat del servidor inscrit degudament que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d’accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o amb les activitats que s’hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, i seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i els tribunals del domicili de l’usuari o el lloc del compliment de l’obligació.